Bentuk, Prinsip dan Fungsi Pancasila

Resume Oleh Irfan Khanifudin S.Hum dari buku Islam Nusantara Karya Prof. Dr. M. Abdul Karim, Double M.A Pancasila secara Bahasa berasal dari Bahasa Sangsekerta Panca = lima; Sila= asas, jadi Pancasila berarti lima asas atau pandangan hidup (weltanschauung), fundamental negara kebangsaan dan kesatuan republik Indonesia juga keseluruhan moral yang berupa sikap, tingkah laku, dan perbuatanLanjutkan membaca “Bentuk, Prinsip dan Fungsi Pancasila”